Modul 5: Lektion 2

Hvis angsten forsvandt med et trylleslag, så ville jeg …

Var videoen nyttig for dig?

Hej igen

I sidste video hørte du om, hvorfor det er godt at stoppe op og tænke over spørgsmålet: Hvad er vigtigt i mit liv? Du kan tænke på dine drømme og værdier og mål som et kompas. Uden et kompas er det umuligt for en sømand at styre sit skib i havn. Det kommer i stedet for til at flakke i alle mulige retninger afhængigt af hvordan vinden blæser.

På samme måde risikerer vi, at vores liv bevæger sig helt andre steder hen end der, hvor vi ønsker det, hvis vi i alt for høj grad lader os styre af vores følelser og impulser. De er nemlig kortsigtede. Lige i øjeblikket fylder impulsen til at slippe af med angsten måske alt. Det er helt naturligt, fordi angst føles så ubehagelig. Det gode ved at være bevidst om, hvad der i et større perspektiv er vigtigt for dig, er, at du ikke så let bliver styret af kortsigtede impulser i øjeblikket.

Fylder angsten meget for dig og har det stået på længe, så har du måske vænnet dig til, at den overskygger alt andet. Måske så meget, at du helt har mistet følingen med, hvad der er vigtigt for dig. Har du det sådan, så får du her en øvelse, der forhåbentligt kan lede dig på vej. Den går kort fortalt ud på, at du skal forestille, at al angst med et trylleslag forsvandt ved midnat. Bagefter skal du overveje det her spørgsmål: Hvad ville du så gøre?

Det kan for eksempel være, at du tænker: ”Så ville jeg begynde at gøre flere ting sammen med mine venner.” Eller: ”Så ville jeg med det samme søge om at komme på efterskole.” Det er tegn på, at venskab og fællesskab og det at lære nyt er vigtige ting i dit liv.

Det kan også være, at du har svært ved at komme på noget. Måske har du vænnet dig til at tænke: “Det kan alligevel ikke lade sig gøre så længe, at jeg har det sådan her,” hver gang et ønske eller en drøm popper op. Har du det sådan, så prøv så godt du kan at være tålmodig overfor dig selv. Måske har du brug for at summe over spørgsmålene i nogle dage eller uger, før der dukker noget op. Eller snakke med andre om dem.

God fornøjelse med øvelsen.